Det finns ingen lätt väg till ett liv som professionell cyklist för någon, men släng in en enorm geografisk gräns i kombination med begränsade utvecklingsmöjligheter och uppförsbacken blir ännu brantare. Det är ett scenario som är alltför bekant för australiska kvinnor inom cykling, eftersom möjligheterna och professionaliseringen av sportens högsta nivå växer, för många är vägarna för att komma dit inte.

Det var redan 2007 som Cycling Australia identifierade ett gap i utvecklingen av kvinnors landsvägscykling som en följd av begränsade möjligheter till internationell konkurrens och startade ett program för att försöka ta itu med det. Det programmet har kommit och gått, tillsammans med ett antal inhemskt baserade team som hade syftat till att ge racingutveckling inom Australien och en väg till internationella möjligheter. Vissa har klivit in i tomrummet, men djupet och antalet möjligheter är fortfarande starkt begränsat.