Om man tittar i tidningsarkiven från slutet av 1890-talet och början av 1900-talet får man en bild av en tävling mellan Melbourne och Warrnambool – eller mellan Warrnambool och Melbourne som det hette på den tiden – där de mest modiga själarna tävlade en lång och oförutsägbar dag på grova vägar, med jublande folkmassor längs gatorna för att sporra dem när de rusade genom städerna längs vägen.

Loppet som slingrade sig genom platser som Camperdown och Winchelsea hade en ovedersäglig äventyrsanda när det gick igenom banan som innehöll stora delar av oanvända vägar som testade både människa och maskin, med en 1904 års publikation beskriver vissa som ”centimeter djupa med klibbig lera, och på vissa ställen var de träsk”.