Onsdagen den 17 augusti 2022 blev Nairo Quintana den första professionella cyklisten som sanktionerades för att ha använt det opioida smärtstillande medlet tramadol i tävling.

Fallet är unikt på så sätt att UCI:s regler, som gällt sedan mars 2019, går utöver de som Internationella antidopningsbyrån har när det gäller att förbjuda Tramadol.